Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Laman Utama Arkib Pengumuman 2019 Arkib Pengumuman 2019 APLIKASI ePAYSLIP BAHARU DAN PENGESAHAN PENYATA GAJI JANAAN SISTEM ePENYATA GAJI DAN LAPORAN

Ruj.Kami : ANM.PK.P/P.600-1/1/2 JLD.3( )

Tarikh : 23 Oktober 2019

 

Semua Ketua Jabatan Persekutuan / Ketua Pusat Tanggungjawab

 

Y.Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,

 

APLIKASI ePAYSLIP BAHARU DAN PENGESAHAN PENYATA GAJI JANAAN SISTEM ePENYATA GAJI DAN LAPORAN

 

Sila rujuk lampiran yang disertakan untuk tindakan selanjutnya.

 

LCA Bil 7 2019

 

Sekian, terima kasih.

 

UNIT GAJI

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

NEGERI PERAK

 

BULETIN APLIKASI ePAYSLIP BAHARU

 

Panduan Pengguna ePayslip JANM Mobile App

 

TATACARA PENGGUNAAN SISTEM ePENYATA GAJI DAN LAPORAN