Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Laman Utama Arkib Pengumuman 2019 Arkib Pengumuman 2019 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PULANGAN BALIK HASIL (B11)

Ruj. Kami : ANM.PK.A 600-1/8( 15 )

Tarikh : 09 Julai 2019

 

Semua Ketua Jabatan Persekutuan / Ketua Pusat Tanggungjawab

 

Y.Bhg. Datuk / Dato’ / Datin / Tuan / Puan,

 

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PULANGAN BALIK HASIL (B11)

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan Lampiran D, Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 3 Tahun 2019, Rujukan: JANM.BKP.600-14/1/11(03) bertarikh 25 Jun 2019 adalah berkaitan.

 

Lihat Teks Penuh ..

Muat Turun: