faq hubungi-kami  aduan   peta-laman

Ruj. Kami : JANM.PRK.600-1/1/1 (7)
Tarikh : 20 Mei 2024

Semua Ketua Jabatan Persekutuan/ Ketua Pusat Tanggungjawab,
YBhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ YBrs. Dr/ Tuan/ Puan,

PENGEMASKINIAN NOMBOR PENGENALAN CUKAI INDIVIDU DAN BORANG MAKLUMAT PERIBADI BAGI TUJUAN PENGIRAAN POTONGAN CUKAI BULANAN DI SISTEM HCM

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2.      Sila muat turun lampiran di bawah untuk maklumat selanjutnya.

UNIT GAJI
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
NEGERI PERAK

1) BULETIN PENGEMASKINIAN NOMBOR TIN DAN BORANG MAKLUMAT PERIBADI BAGI TUJUAN PENGIRAAN PCB DI SISTEM HCM