Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Laman Utama Arkib Pengumuman 2023 Arkib Pengumuman 2023 PEMBERITAHUAN HARGA DOMESTIK WARAN PERJALANAN UDARA AWAM DAN PERTAMBAHAN CAJ TRANSIT AIR ASIA BAGI TAHUN 2023

Ruj. Kami : ANM.PK.D/600-2/5 Jld.2 (35)
Tarikh : 28 Mac 2023

Semua Ketua Jabatan Persekutuan /
Ketua Pusat Tanggungjawab

YBhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan,

PEMBERITAHUAN HARGA DOMESTIK WARAN PERJALANAN UDARA AWAM DAN PERTAMBAHAN CAJ TRANSIT AIR ASIA BAGI TAHUN 2023

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2.      Untuk makluman YBhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan, pihak Air Asia telah mengedarkan memo pemberitahuan harga domestik Waran Perjalanan Udara Awam (WPUA) 2023 dan pertambahan caj transit bermula 20 Mac 2023 seperti di lampiran untuk rujukan pihak YBhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan.

Sekian, terima kasih.

UNIT PENGURUSAN DANA
JANM NEGERI PERAK

1) Pemberitahuan Harga Domestik WPUA 2023

2) HARGA AIRASIA WPUA DOMESTIK 2023